Skip Ribbon Commands
Skip to main content

e-GDDS
HỆ THỐNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC

Search
Bộ tài chính
Nợ nước ngoàiĐịnh dạng ExcelDữ liệu SDMX
Thị trường chứng khoánĐịnh dạng ExcelDữ liệu SDMX
Nợ Chính phủ Trung ươngĐịnh dạng ExcelDữ liệu SDMX
Hoạt động của Chính phủ Trung ương
Hoạt động của Chính phủ chungĐịnh dạng ExcelDữ liệu SDMX
Ministry of Finance