Skip Ribbon Commands
Skip to main content

lichcongbothongtin

Search
Lịch công bố thông tin

Lịch công bố thông tin theo nội dung và mốc thời gian như sau:

Stt Nội dung công bố Thời điểm công bố
1 Dự toán NSNN trình Quốc hội 25/10
2 Dự toán NSNN đã được QH quyết định 15/12
3 Tình hình thực hiện NSNN quý I 15/4
4 Tình hình thực hiện NSNN quý II 15/7
5 Tình hình thực hiện NSNN quý III 15/10
6 Đánh giá tình hình thực hiện NSNN lần đầu 25/10
7 Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN 10/6
8 Quyết toán NSNN đã được QH phê chuẩn 28/8