Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống Văn bản

Search
  
  
  
  
  
  
50/2018/TT-BTC50/2018/TT-BTC50/2018/TT-BTC29/06/2018 18:16Văn bản đang có hiệu lựcPending
47/2018/TT-BTC47/2018/TT-BTC47/2018/TT-BTC29/06/2018 18:20Văn bản đang có hiệu lựcRejected
46/2018/TT-BTC46/2018/TT-BTC46/2018/TT-BTC29/06/2018 18:21Văn bản đang có hiệu lựcRejected
Giải thích từ ngữ được sử dụng trên Cổng Công khai ngân sách nhà nướcGiải thích từ ngữ được sử dụng trên Cổng Công khai ngân sách nhà nướcGiải thích từ ngữ01/01/2020 00:00Văn bản đang có hiệu lựcApproved
Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 61/2017/TT-BTCThông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi thông tư 61/2017/TT-BTC90/2018/TT-BTC04/09/2018 11:06Văn bản đang có hiệu lựcApproved
Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.61/2017/TT-BTC03/07/2018 16:41Văn bản đang có hiệu lựcApproved
GIẢI THÍCH TỪ NGỮGIẢI THÍCH TỪ NGỮGTTN25/06/2015 00:00Văn bản đang có hiệu lựcRejected
Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sáchThông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách343/2016/TT-BTC31/12/2016 00:00Văn bản đang có hiệu lựcApproved
NGHỊ ĐỊNH 163/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCNGHỊ ĐỊNH 163/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC163/2016/NĐ-CP21/12/2016 00:00Văn bản đang có hiệu lựcApproved
LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCLUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC83/2015/QH1325/06/2015 00:00Văn bản đang có hiệu lựcApproved