Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin Tức

Search

Tin tổng quát

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2024Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
05/04/2024 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
05/04/2024 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Chính phủ trình Quốc hộiBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
10/11/2023 18:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
10/11/2023 18:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
12/10/2023 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
12/10/2023 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021Bộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
24/07/2023 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
24/07/2023 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/07/2023 12:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/07/2023 12:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022Bộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/06/2023 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/06/2023 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2023Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
04/04/2023 15:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
04/04/2023 15:00NoĐã ban hành
​Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2023​Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
08/12/2022 11:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTin​Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
08/12/2022 11:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hộiBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/10/2022 22:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBài viếtBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/10/2022 22:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/10/2022 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/10/2022 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
15/07/2022 16:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
15/07/2022 16:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020Bộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
15/07/2022 14:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
15/07/2022 14:00NoĐã ban hành
Thông báo báo chí về kết quả Khảo sát ngân sách mở năm 2021 của Việt Nam Thông báo báo chí về kết quả Khảo sát ngân sách mở năm 2021 của Việt Nam /Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
09/06/2022 14:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinThông báo báo chí về kết quả Khảo sát ngân sách mở năm 2021 của Việt Nam /Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
09/06/2022 14:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021Bộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
12/05/2022 17:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
12/05/2022 17:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2022Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/04/2022 10:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý I năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
07/04/2022 10:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2022Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/12/2021 16:00Yes1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnPhóng sựBộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/12/2021 16:00YesĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hộiBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/10/2021 10:00Yes1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/10/2021 10:00YesĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
08/10/2021 14:00Yes1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
08/10/2021 14:00YesĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019Bộ Tài chính công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
24/08/2021 11:00Yes1Đã ban hànhTin tức - Sự kiện; Thông báoTinBộ Tài chính công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
24/08/2021 11:00YesĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/07/2021 10:00Yes1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnTinVụ Ngân sách nhà nướcBộ Tài chính công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
13/07/2021 10:00YesĐã ban hành
Bộ Tài chính công khai kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020Bộ Tài chính công khai kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
28/05/2021 10:00No1Đã ban hànhThông báoBài viếtBộ Tài chính công khai kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
28/05/2021 10:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2021Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2021
07/01/2021 15:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính công bố công khai dự toán NSNN năm 2021
07/01/2021 15:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính lấy ý kiến về Dự toán NSNN năm 2021 Chính phủ trình Quốc hộiBộ Tài chính lấy ý kiến về Dự toán NSNN năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới Quý vị độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ mười xem xét, quyết định.
Bản báo cáo gồm 4 phần:
- Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
- Phần II: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
- Phần III: Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
- Phần IV: Phụ lục số liệu liên quan
26/10/2020 10:00No1Đã ban hànhThông báoADBộ Tài chính lấy ý kiến về Dự toán NSNN năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác tới Quý vị độc giả những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ mười xem xét, quyết định.
Bản báo cáo gồm 4 phần:
- Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020
- Phần II: Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
- Phần III: Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
- Phần IV: Phụ lục số liệu liên quan
26/10/2020 10:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính khai trương Cổng công khai Ngân sách nhà nướcBộ Tài chính khai trương Cổng công khai Ngân sách nhà nước/PublishingImages/2020-08/189270_Key_31082020164127.jpg
Sáng 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Ivo Sieber, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Stefanie Stallmeister và Quyền trưởng ban Hợp tác phát triển thuộc Đại sứ quán Canada Nina Seahra, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Võ Thành Hưng đã bấm nút chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn/). Dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cùng đại diện các Bộ, Ngành…
31/08/2020 17:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBộ Tài chính khai trương Cổng công khai Ngân sách nhà nước/PublishingImages/2020-08/189270_Key_31082020164127.jpg
Sáng 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Liên bang Thụy Sĩ Ivo Sieber, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Stefanie Stallmeister và Quyền trưởng ban Hợp tác phát triển thuộc Đại sứ quán Canada Nina Seahra, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước Võ Thành Hưng đã bấm nút chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách Nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn/). Dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cùng đại diện các Bộ, Ngành…
31/08/2020 17:00NoĐã ban hành
Bộ Tài chính tổ chức Lễ Khai trương Cổng Công khai ngân sách nhà nướcBộ Tài chính tổ chức Lễ Khai trương Cổng Công khai ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/08/2020 21:00No1Đã ban hànhThông báo; Tin tức - Sự kiệnBộ Tài chính tổ chức Lễ Khai trương Cổng Công khai ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2016/Images/newsdefault.jpg
25/08/2020 21:00NoĐã ban hành
Tăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2-3% GDP: Vẫn đảm bảo chỉ tiêu cho phépTăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2-3% GDP: Vẫn đảm bảo chỉ tiêu cho phép/PublishingImages/2020-08/188621_Key_10082020135956.jpg
Trước tác động của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có chủ trương xem xét việc tăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2-3% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế. Chủ trương trên sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ nước ngoài, an toàn tài chính quốc gia như thế nào? Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã có những chia sẻ với báo chí về vấn đề này.
10/08/2020 15:00No1Đã ban hànhTin tức - Sự kiện; Thông báoTăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2-3% GDP: Vẫn đảm bảo chỉ tiêu cho phép/PublishingImages/2020-08/188621_Key_10082020135956.jpg
Trước tác động của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có chủ trương xem xét việc tăng tỷ lệ nợ công thêm từ 2-3% GDP để có thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế. Chủ trương trên sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ nước ngoài, an toàn tài chính quốc gia như thế nào? Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã có những chia sẻ với báo chí về vấn đề này.
10/08/2020 15:00NoĐã ban hành