Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hệ thống Văn bản

Search

{{VanBanEntity.Title}}

{{VanBanEntity.SoKyHieu}}

{{VanBanEntity.CoQuanBanHanhText}}

{{VanBanEntity.NgayBanHanhTest}}

{{VanBanEntity.LinhVucText}}

{{VanBanEntity.LoaiVanBanText}}

{{VanBanEntity.NguoiKy}}

{{VanBanEntity.TrichYeu}}

{{ getLanguage('VanBan_DocumentOther', 'Văn bản khác', 'Document other') }}
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tên Văn Bản

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Người ký

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Hiệu lực

Lịch sử

Đơn vị cập nhật

Lĩnh vực văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Approval Status

Attachments

Content Type: Văn bản pháp quy
Version:
Created at by
Last modified at by